Coachingprogrammet FÖRETAGSCOACH@work

foretagscoach_chef_lDet individanpassade coachingprogrammet, som ökar effektiviteten för chefer och för medarbetare.

Medarbetare frågar ofta två frågor:

Vad förväntas av mig?

Har jag de material och utrustning som krävs för att göra mitt jobb rätt?

Ledare måste se till att deras medarbetare har ALL support som krävs för att bli framgångsrika.

Vad skulle det innebära för er om er personal plötsligt "fick" 6 timmar extra per vecka?

Flera personalundersökningar i Norden visar att både chefer och medarbetares första önskan är en personlig coach. Man vill kunna få ordning på sin tid, vill få redskap som gör arbetet smidigare. Man vill få uppmuntran och hitta fokus igen.

foretagscoach_medarbetare_l

Min specialitet är att hjälpa medarbetare och chefer att bli mer effektiva. Min 15-åriga erfarenhet och över 500 utbildningar i hela norden har hjälpt mig både att identifiera de 12 avgörande områden som styr effektiviteten, och att hjälpa människor att utvecklas inom dem. Många anlitar mig som personlig coach under en längre period, för att jobba på dessa områden. Som resultat av detta, så är det inte sällan som medarbetare och chefer får mer gjort på 10 timmar än de tidigare fick gjort på 30 timmar! Av kostnadsskäl och andra praktiska skäl är det inte möjligt för mig att ge personlig coaching till alla många gånger.

Därför erbjuder jag nu FÖRETAGSCOACH@WORK inom 12 områden: inställning, målsättning, prioritering, tidsanalys, planering, tidsplanering, avbrott, möten, informationshantering, delegering, uppskjutande och gruppeffektivitet.

Hur går det till?
Portionsmetoden: Ni har tillgång till ca 80 korta videoklipp på ca 60-90 sekunder. Ett 20-tal texter och skrivuppgifter för ett par hundralappar i månad per anställd eller chef under ett helt år.

Träning i stället för utbildning
Det gäller att alla vet hur de ska tänka och agera. Men rätt beteenden skapas dock inte på konferenser, utan genom regelbunden, uthållig och upplevelsebaserad träning.

* Utifrån svaren skapas ett personligt program. Det innebär att man en gång om dagen får en kort film, text eller skrivuppgift utifrån sina behov. Det, som gör att jag kan nå er varje dag, är att man får en diskret påminnelseruta, som man klickar på när man själv har tid (istället för manuell login), för att se sitt innehåll. Metoden heter Portionsmetoden och fördelen är att resultatet kan bli bestående på ett effektivt och resurssnålt sätt. Detta oavsett om det är kunskap eller beteendeförändringar man vill åt.

FÖRETAGSCOACH@WORK är ett individanpassat coachingprogram i personlig effektivitet, där jag coachar varje dag året runt utifrån aktuellt behov.

DEMO 8 videoclip FÖRETAGSCOACH@WORK
Det finns i 2 versioner, en för medarbetare och en för chefer.

Se gärna på några videoklipp från coachingprogrammet FÖRETAGSCOACH@work >

  • I FÖRETAGSCOACH@WORK graderar man sig själv månadsvis på ett antal frågor som mäter de 12 avgörande områden för effektivitet. Man ser staplar på hur man ligger till och hur man förbättrats.
  • Chefer kan se statistik på utveckling och läge på individ och gruppnivå, samt på användning via ett webbverktyg. Underbehörigheter kan skapas, så att tex: VD ser hela företaget, men avdelningschefen ser enbart sin avdelning. Detta innebär att både jag och chefer kan coacha medarbetare och chefer inom de viktigaste områden för effektivitet.